vrienden

Draagt u NEST een warm hart toe? Hoe word je steunend lid?

Stort een vrijblijvende bijdrage op: IBAN 40 7350 3469 4763 met vermelding van 'wij steunen NEST'.

partners

1/1

administratie

Theaterwerkplaats NEST vzw

Van Geertstraat 40

2140 Antwerpen

ondernemingsnummer

0543 520 395

bank

BE40 7350 3469 4763

sociale media

facebook

instagram